Vatikan: Sırlar ve Skandallar Şehri

Vatikan, İtalya’nın Roma şehrinde bulunan etrafı duvarlarla çevrili ve kameralarla izlenen Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetildiği devlet. Nüfus’u yaklaşık beş yüz olmasına rağmen turistlik ziyaretlerle bu sayı artmaktadır. Dünyada yüz ölçümüne göre en küçük ikinci ülkedir. Papa’nın sözleri yasa olarak geçmektedir. Hem devlet başkanı sıfatında olup hem de Katolik mezhebinin ruhani liderliğini de yapmaktadır. Vatikan’ın yüz kişilik geleneksel giysili muhafızlardan oluşan sembolik yapıda bir ordusu bulunmaktadır.

Papalık çok eskilere kadar gitmekte olup günümüze kadar toplamda iki yüz alymış altı tane papa seçilmiştir ve hepsi de erkektir. Yine de, orta çağda bir kadın papa’nın olduğu söylentileri bulunmaktadır. Bu sözde kadın papa’nın ismi Joan ve onun hakkındaki söylentilerin yazıldığın en bilindik eser “Chronicon Pontificum et Imperatorum” olup Martinus Polonus tarafından yazılmıştır. Joan’ın ismi diğer eserlerde geçmediği halde ilk defa bu eserde geçmektedir ve hayatıyla ilgili bilgiler de içermektedir. Bu bilgiler doğum yeri, ırkı, papalık vasfını kimden sonra aldığı ve papalığı kaç yıl sürdürdüğü ile ilgilidir. Her ne kadar yazıyı yazarken kaynağı hakkında bilgileri çok paylaşmasa da Martinus da diğer yazarlar gibi hikayenin doğruluğu hakkında kesin bir bilgisi olmamaktadır.

Bir diğer Vatikan sırrıysa Papalık görevini üç kere bırakan Benedict IX hakkında. Normal şartlar altında papalık görevine seçilen kişi ölene kadar bu görevi gerçekleştirmektedir. Ancak Benedict görevinden üç kere ayrılıp görevine tekrar geri gelmiştir. Bunlardan ilki yirmi yaşında papalık mertebesine eriştikten dört yıl sonra 1036’da görevden atılmasıyla başlamıştır. Görevden atıldıktan aylar sonra geri dönüp tekrar Papa olmuştur. Fakat evlenmek istemesi üzerine Papalık ünvanını vaftiz babası olan, John Gratian’a satmıştır. Kısa bir süre vaftiz babası olan Papa Gregory VI görev yapmıştır. Yaptığı olaydan pişmanlık duyup tekrar geri dönen Benedict Papa’lık mertebesini geri aldıktan bir yıl sonra aforoz edilmiştir.

Vatikan ile ilgili bir başka olay ise en çok bilinen Banco Ambrosiano olayıdır. 1971’den 1989’a kadar Din İşleri Enstitüsü ismi verilen Vatikan bankasına Amerikan başpiskoposu Paul Marcinkus başkanlık etmiştir. Marcinkus 2006 yılında öldüğünde The Telegraph’da, “Seksen dört yaşında vefat eden ve on sekiz yıl boyunca Vatikan bankası başkanlığını yapan Marcinkus, Katolik kilisesi saygınlığına büyük zarar vermiştir.” şeklinde bir ölüm ilanı yayınlamıştır.

Peki Vatikan ve Banco Ambrosiano’nun birbirleriyle ne gibi bir bağlantısı olabilir ve bu bağlantı Katolik kilisesinin saygınlığını nasıl zedelemiş olabilir? 1982 yılında, altından kalkılması imkansız bir borç yüzünden çöken Banco Ambrosiano, İtalya’nın en büyük özel bankaları arasında yer almaktaydı. Banka işlemlerini sonlandırdıktan sonra bankanın genel müdürü Roberto Calvi garip bir şekilde Londra’nın merkezinde Blackfriars Köprü’sünde asılmış bir halde bulundu. İlk başta intihar ettiği düşünülse de daha sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Aslında bütün olayın Vatikan bankasıyla korkunç bağlantıları olduğu ve Banco Ambrosiano’nun hisselerinin büyük bir kısmına sahip olması ve milyonlarca doları on tane farklı paravan şirketlere aktardığı ortaya çıktı. Yetkililer Marcinkus’a bu konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığında diplomatik dokunulmazlığını kullandı ve adalet sistemini elinden gelen her yolla atlattı ve hiçbir zaman yargı karşısına çıkmamıştır. Bu skandal ortaya çıktıktan sonra birkaç yıl daha Din İşleri Enstitü’sünde çalışmaya devam etti. Bu skandal bazı komplo teorilerinin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunlardan en bilindik olanı Baba III film’nin konusunda geçmektedir.

Maliye bakanlığının 1946 tarihli bir evrağında tarafsız olmalarına rağmen II. Dünya Savaş’ında Vatikan’ın Alman altını bulundurma ve kaçakçılığını yaptığı belgelenmiştir. 1977 yılında halka sunulan belgede Vatikan bankasının Naziler için iki yüz milyon frank sakladığı ve bu parayı savaş sonrası kaçan Nazilere aktarıldığı söylentisi de mevcuttur. Bu konuyla alakalı dava açılmış olmasına rağmen dosya hemen kapatılmıştır.

Görsel

Top