İstanbul’un Sarayları

“Saray” kelimesi Farsça bir kelime olup “ev, mesken, konak” anlamlarına gelmektedir. Türkçede “saray” kelimesi “padişahların, hükümdarların ikametgâh ettiği büyük köşk, büyük konak” anlamlarına gelmektedir.

Top