Ziya Gökalp’in San’at Şiiri Üzerine Bir İnceleme ve Ortaç

Ziya Gökalp’in San’at Şiiri Üzerine Bir İnceleme ve Ortaç                 Ziya Gökalp herkesin bildiği gibi Türkçülük akımının savunucusudur ve bu akımın neticesinde ülkesinin refaha çıkabileceğini “Ziya Gökalp’in San’at Şiiri Üzerine Bir İnceleme ve Ortaç”

Çağdaş Amerikan Şiirinde Çokkültürlülük

Amerikan edebiyatındaki dönüşüm çokkültürlülük yönünde poetika söylevi bakımından iki yöne doğru ilerler, bunlardan biri beyaz, erkek-egemen, partiarkal söyleve, ve onun edebi tekniklerine, mizacına ve ezgilerine; diğeri ise çokkültürlülüğün, post-yapısalcı, postmodern yaklaşımının yüceltilmesine. Artık tek bir merkez yoktur, merkezler vardır. Ve bundan böyle çokkültürlülük Çağdaş Amerikan Şiiri’nin salt doğasına etkimektedir.

Çocuk Edebiyatında Çevirinin Önemi

Çocuk ve gençlik edebiyatı, her ne kadar ülkemizde köklü bir geçmişi olmasa da Avrupa’da uzun bir geçmişi olan bir türdür. Çocukların okul öncesi döneminden başlayarak gençlik dönemine kadar olan farklı yaş gruplarına hitap eden bu edebiyata dair bir eser vermek için yazarların, ana dilini etkili ve doğru bir biçimde kullanması, içinde bulunduğu kültüre ve çocuk psikolojisine hâkim olması gerekir

“Mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla doludur.”

mer Ağabey olarak çağrılan Ömer Lütfi Mete, 7 Temmuz 1950’ de Rize’nin İyidere ilçesinde doğmuştur. Din eğitimi de alan Ömer Lütfi Mete iİlkokul, ortaokul ve liseyi Rize’de tamamladıktan sonra 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girer aynı zaman da gazetecilikte yapar ancak 1972’de fakülteden ayrılır ve Atatürk Eğitim Enstitüsü’ne geçiş yapar. Bir süre Kur’an Kurs’u hocalığı da yapar.

MASAL OBJELERİ VE ANLAMLARI

Masallar çocuklara büyülü bir dünya sunar. Sunduğu doğaüstü bu dünya ile yarattığı sınırsız özgürlük, çocukların hayal gücünün ve yaratıcılığının gelişmesine yardımcı olur. Masalların en önemli özelliği ise içinde semboller barındırması ve tüm bunları anlatırken kullandığı renkli, süslü bir üsluba sahip olmasıdır. Sayılar, renkler, bazı özelliklere sahip eşyalar genellikle kullanılan sembollerden bazılarıdır.

Joseph Conrad, Karanlığın Yüreği’nin kolonyal bağlamda hikaye örgüsü ve karakter kurgusu

“The horror! The horror!”* “Ve uçurumun içine uzun uzun baktığında uçurum da senin içine öyle bakacaktır” (Nietzsche, Aforizma 146). “Hiç aklından çıkarma İthaka’yı / oraya “Joseph Conrad, Karanlığın Yüreği’nin kolonyal bağlamda hikaye örgüsü ve karakter kurgusu”

Top