İlklerin Toprağı: Karacahisar

Osmanlı döneminde ilklerin yaşandığı bir yer olan Karacahisar, Eskişehir’in güneybatısında yer alan, rakımı 1010 metre olan ve yaklaşık 200×300 metre ölçülerinde surlarla çevrili bir kaledir. Konumu gereği “Kale Kent” veya “Kastron” olarak da adlandırılan bu yer Bizans döneminde bölgenin savunma hattında yer alır ve Bizans ile Anadolu arasındaki sınırı oluşturur. Kim tarafından hangi tarihte yapıldığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte konumu açısından oldukça önem teşkil etmektedir.

            Daha önceleri Bizans hakimiyeti altında olan kalenin çevresi Dorylaion ve Miryakephelon savaşlarına ev sahipliği yapmış, özellikle Miryakephelon Savaşı sonrası Bizanslıların bölgedeki hakimiyeti yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. 13. yüzyılda Osman Bey’in bölgedeki gücünün artması kalenin tekfurunu tedirgin etmiş ve bu korkusunun boşa olmadığı 1288 yılında Osman Bey’in kaleyi fethetmesiyle anlaşılmıştır. Bu şekilde Karacahisar’ın fethi, Osmanlının fethettiği ilk yer olarak tarihe geçer. Kalenin bulunduğu bölgede yer alan Karacaşehir, buraya Türklerin yerleştirilmesiyle bir Türk yurdu haline gelmeye başlamıştır ve halkın isteği üzerine ilk hutbe okutulmuştur. İlk sikkenin de burada basılmasıyla Karacahisar Kalesi, tarihte birçok ilke imza atmış olan kalelerimizden olmuştur.

            Fetihten sonraki dönem hakkında çok geniş bilgilere sahip olunmasa da Karacahisar Kalesi’ni ele geçiren Osman Bey’in, Bizans topraklarına gittikçe yayılarak Osmanlı Beyliği’nin sınırlarını genişlettiği ve sınırların genişlemesi sonucu Osmanlı Devleti’nin temelinin yavaş yavaş burada atılmaya başlandığı bilinmektedir. Kale ve çevresinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucu, Bizans Dönemine ait seramik kaplar, metaller, sikkeler ve yüzükler bulunmuştur.  Günümüzde yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeken bu tarihi kaleyi, Eskişehir’e yolu düşen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gerekir.

KAYNAKÇA

1

2

Görsel: AA

Top