İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden ”Eskişehir Masal Yarışması”

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, halk kültürümüzün önemli konularından olan masal türünde yeni ve özgün eserler ortaya çıkarmak amacıyla bir masal yarışması düzenliyor.

Şartlar ise şu şekilde:

1) Yazılan masallar Türk Kültürü amaçlarına uygun olmalıdır.

2) Yarışmada hedef kitle yaş sınırı olmaksızın Eskişehir ve İlçelerinde ikamet edenler olarak sınırlandırılmıştır.

3) Yarışmaya katılacak eserler “masal” türünde olup, özellikle okul öncesi döneme uygun konularda yazılmalıdır.

4) Masallar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne elden verilmeli ya da posta ile gönderilmelidir.

5) Katılımcılar yarışmaya masal dalında tek eserle katılabilirler.

6)Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirten herhangi bir işaret bulunması halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

7) Katılımcı, kimlik fotokopisini, açık adresini ve telefon numarasını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, eserinin yer aldığı zarfa koyacaktır.

8) Masallar; A4 kağıdına, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri ve 1,5 satır aralığı ile yazılacak ve 7 nüsha olarak gönderilecektir.

9) 1 sayfadan az, 3 sayfadan fazla olmayacak şekilde yazılan masallar değerlendirmeye alınacaktır.

10) Masal Türkçe yazılmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olmalıdır.

11)Yarışmaya gönderilen masalların telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yarışmaya katılan masallar üzerinde gerekli görüldüğünde yayınlama ve süresiz tasarruf yetkisine sahiptir.

Ayrıca yarışmaya katılan masalların muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

12)Yarışma jürisinde görev alanlar yarışmaya katılamazlar.

13) Jürinin puanlaması aşağıdaki ölçütlere göre olacaktır.

* Türkçeyi doğru, etkili ve kurallarına uygun kullanma

* Akıcılık

* Sözlü anlatıma uygunluk

* Masal motiflerini kullanabilme

* Pedagojik uygunluk

14) Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, ahlaka aykırı,  küfür ve argo içeren, şiddet ve savaş yanlısı olan, milli ve manevi kültürümüze olumsuz örnek oluşturabilecek masallar yarışma dışı kalır.

15)Masallarda, çocukların duygusal ve psikolojik durumlarını kötü yönde etkilemeyecek; evrensel değerler ve konular (hoşgörü, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, ahlaklı olmak, erdemli olmak gibi duygular) işlenmeli ve masal mutlu sonla bitmelidir.

16)Yarışmaya katılan eserlerin daha önce hiç bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

17)Yarışmaya katılan masallar üzerinde gerekli görüldüğünde, değerlendirme sürecinde seçici kurul tarafından editörlük çalışması yapılabilir; dil ve anlatım – yazım ve noktalama yönünden çok fazla yanlış içeren masallar değerlendirmeden çıkarılabilir.

18)Şartnameye uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıca yarışmaya katılan masalların muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

Son başvuru tarihinden sonra ulaşan masallar kabul edilmeyecektir.

Dereceye giren masallar, 27 Mart 2020 tarihinden itibaren, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez.

Başvuru ve gerekli evrakların teslimi için:  Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ek Bina Arifiye Mahallesi, Okullar Sokak, No:2 (Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Yanı)

Odunpazarı / Eskişehir

Tel: 0 222 230 17 52

Faks: 0222 230 17 52

E-Posta: eskisehir@kulturturizm.gov.tr

Top