Amerikan Karikatür Sanatının Babası: Thomas Nast

Thomas Nast (1840-1902) “Amerikan Karikatürünün Babası” olarak kabul edilen politik bir karikatürcüydü. Almanya Landau’da doğan Nast’ın ailesi, altı yaşında  New York’a göç etmiştir. Nast erken yaşta çizim yapmaya ilgi göstermiş ancak 14 yaşında okulu bırakmıştır. Ulusal Sanat Akademisi’nde resim eğitimi almış  ve 1885’te Lesliel’in “Resimli Gazetesi” için çalışmaya başlamıştır.

Nast 1862’de Harper’s Weekly Dergisi’nde çalışmaya başlamış, karikatürlerinde güncel, savaş ve kamp konulu çizimleriyle ün kazanmıştır. (Harper’s Weekly, ABD’de yayınlanan ve bu ülkenin karikatür yapı taşlarından biri olan döneminin en önemli karikatür dergilerinden biridir.)

Nast’ın Amerika‘da örnek alacağı karikatür sanatçısı olmadığı için İngiliz karikatürünün usta isimleri olan John Leech ve John Tenniel‘in izinden gitmiştir. Sanatçı karikatür çalışmalarında ayrıntılara önem vermiş, Amerika‘nın yönetimi, kilisenin etkileri, azınlıklar, yurttaşlık hakları, ekonomik sorunlar, savaş karşıtlığı, Amerika‘nın savunması, yolsuzluklar başlıca karikatürlerinde işlediği konular olmuştur.

Cumhuriyetçi siyasi bir görüşe sahip olanların simgesi olarak karikatürlerinde fil tiplemesini, aynı şekilde demokrat bir siyasi görüşe  sahip olanların simgesi olarak da eşek tiplemesini yaratmıştır. Dünya karikatür sanatında ana tiplemelerden birkaçı olan John Bull, Uncle Sam tiplemelerini de o yaratmıştır (Fotoğraf 1, 2, 3, 4). Birçok Türk karikatür sanatçımız da  Nast’ın yarattığı bu tiplemeleri karikatürlerinde sıklıkla kullanmıştır. (Türk  karikatür sanatında  önemli bir yeri olan Cemil Cem ve Ali Fuad Bey gibi karikatür sanatçılarımızı örnek gösterebiliriz.)

“Başkan yapıcı” olarak bilinen Nast’ın ikna edici ve bazen de korkutucu karikatürleri, ülkenin oylamasını etkilemek ve 1864 ile 1884 arasında altı cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını etkilemek için çok önemli olmuştur. “Başkan yapıcı” olarak ün kazanması onun toplumda yoğun bir şekilde karşılık bulduğunun delilidir. Fakat çalışmalarıyla dünya karikatür sanatına derin izler bırakan sanatçının hayatının son dönemlerinde halkta karşılığı düşmüş, ekonomik durumu kötüye gitmiştir. Bu durumdan sonra Nast’a devleti sahip çıkmış, ona  Ekvator’da devlet görevi tahsis  etmiştir.. Nast Ekvator’da 1902 yılında geçirdiği bir hastalık sonucu dünyaya gözlerini yummuş, naaşı ABD’ye getirip defnedilmiştir.

Yararlanılan Kaynaklar:

1.Hıfzı Topuz, Başlangıcından Bügüne Dünya Karikatürü, İnkılap Kitabevi, 1997.

2.illustrationhistory.org.

3.www.britannica.com.

Top